2020 på Ringsted Krisecenter

Nu er 2020 slut – det mærkeligste år igennem tiderne – og vi træder ind i 2021 med håbet om, at det bliver et lysere år uden sygdom og forhåbentlig med færre og færre restriktioner.

Da 2020 begyndte anede vi intet om, hvad der ventede os. Vi festede og sang til nytårskuren, og jeg lod mig fejre til mit 30års jubilæum – det var festlige tider- Og dem vil jeg gerne takke for.

Det blev d. 8. marts, krisecentrets 42 års fødselsdag, som denne gang blot havde en lille fejring med beboerne – og et par dage efter lukkede landet ned.

Krisecenter – nødplaner – kritiske funktioner – afstand – pressemøder – håndsprit – håndvask – selvisolation – mundbind – zoommøder – smittetal – testcentre osv. osv…….

Der var mange ting at forholde sig til, og vi er igen blevet mindet om, at krisecentret har den skønneste have, hvor der kunne holdes møder, samtaler, fredagsbag og fællesspisninger. Aktiviteterne blev flyttet udenfor i frisk luft, så også i krisetider har haven og naturen stor værdi – det er blevet til mange gåture for mange mennesker – og til ferier i Danmark.

2020 har også givet mange gode og positive oplevelser. Med støtte fra Ole Kirks Fond har vi kunnet skrue op for børnefaglige pædagogtimer og for udflugter, børnemadklub og ekstra børneklubber. Vi har i 2020 fået overvældende mange, uventede og store donationer, så nu har vi fået skiftet køretøjet, og der har været ekstra forkælelser for kvinder og børn. Nogle donationer er sat til side til det nye år, hvor vi forventer at få nyt køkken i storstuen, og vi har fortsat også behov for mere kontorplads, det håber vi også, at der kommer gode løsninger på.

Hvordan gik det så med at drive krisecenter under nedlukning? Fik vi henvendelser og kunne vi tilbyde ophold og ambulant rådgivning? I pressen læste vi om øget vold i hjemmet, og mange spurgte, om vi fik ekstra travlt. Statistikken viser en mindre nedgang i henvendelser i forsommer og sommer, men vi er endt med en belægning på 96%, som kun er en anelse mindre end året før. Vi har oplevet bekymring på krisecenterområdet. Der er åbnet rigtig mange nye krisecentre i vores region, og pladsantallet er fordoblet. Der skal være pladser nok, men vi har alligevel bekymret os for, om der er brug for alle pladser, om voldsfagligheden er til stede og om det er non-profit tilbud. Vores bestyrelse har efterspurgt, at LOKK forholder sig til non-profit kravet i vedtægterne, og ved årets udgang har vi sendt et forslag om tilføjelse i vedtægterne om dokumentation for kravet, som skal behandles på næste generalforsamling i marts. Forslaget fik foreløbig opbakning fra mange krisecentre både i Jylland og på Sjælland.

Hvis vi løfter blikket lidt fra krisecenterområdet og kigger på emner som magt og ligestilling, så fik Metoo en ny bølge, og vi fik også en samtykkelov, der gælder her fra nytår. I politiforliget har indsatsen mod partnervold også fået øget ressourcer. Det har alt sammen betydning for de kvinder, som vi målretter vores tilbud til, og det er værd at glæde sig over.

Lokalt kan vi glæde os over, at vi i 2020 fik et tættere samarbejde med politiet. Vi fik månedligt besøg af vores egen poli-Tina. Den personlige kontakt gør det nemmere at søge vejledning. I 2021 får vi så også en ny frivillig juridisk rådgiver, Mette Krog, som vil komme en gang om måneden eller efter behov.

Det frivillige arbejde hos os blev lidt sværere i 2020. Flere skulle passe på sig selv, og store forsamlinger var forbudt. Det lykkedes os inden en ny nedlukning at gennemføre vores årlige weekendkursus. Alt med fint indhold og behørig afstand på Emmaus højskolen i Haslev. Vi håber, at 2021 giver mulighed for igen at forsamles, så alt det gode frivillige arbejde, der gives i Ringsted krisecenter kan hente fælles inspiration.

Jeg vil gerne takke jer alle. De grønne frivillige og Maybritt for vores vidunderlige have. De frivillige for at tage vagter, sørge for børnepasning og klubber, for at støtte vores kvinder og børn med ture og aktiviteter. De ansatte for at være omstillingsparate, fleksible, for at holde fagligheden højt og hjertet varmt, for at synliggøre volden. Bestyrelsen for at bakke op om det hele.

Tak til jer alle og rigtig godt nytår.

Kirsten Hejnfelt