Børn og vold

Vold med kvinder i nære relationer rammer også børnene hårdt.

Det er dybt ødelæggende for et barn at være udsat for vold, og det kan være lige så skadeligt for barnet at opleve vold i familien som selv at være mål for volden. 93 % af de børn, der opholdt sig på et kvindekrisecenter i 2019, har selv været udsat for vold eller været vidne til vold i hjemmet. Det viser årsstatistikken fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre.

Årsstatistikken giver en analyse af, hvad der karakteriserer de kvinder og børn, der opholdt sig på kvindekrisecentre i 2019. Du kan læse et sammendrag og se den fulde årsstatistik her.