Børne- og socialminister besøger krisecentret

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) besøgte mandag Ringsted Krisecenter. Ministeren blev sammen med byrådsmedlem Finn Andersen (K) og formanden for den konservative vælgerforening Lars Tegl Rasmussen vist rundt af centerets leder Kirsten Hejnfelt.

Under rundvisningen fortalte Kirsten Hejnfelt om krisecentrets historie og om tilrettelæggelsen af det professionelle arbejde med voldsramte kvinder og deres børn. Desuden viste hun rundt i
centrets helt særegne sansehave.

– Det var en stor oplevelse at besøge Ringsted Krisecenter. Det er tydeligt, at koblingen mellem et stærkt fagligt personale og dedikerede frivillige skaber en god grobund for at hjælpe de
voldsramte kvinder bedst muligt. Besøget gav mig god inspiration til mit videre arbejde med området, siger Mai Mercado.
I forbindelse med besøget overrakte Kirsten Hejnfelt en gave, herunder nogle børnetegninger, som ministeren kan lade sig inspirere af i sit fortsatte arbejde med at udforme Børns rettigheder.

Se også Krisecentrets facebookgruppe

Se Dagbladet