Den sociale investeringsfond

Med inspiration fra Sverige har Ringsted byråd besluttet at investere i sociale helhedsorienterede initiativer. Der er afsat 4 mil. årligt de næste 4 år. I den forbindelse er der nedsat et udvalg der skal forvalte ansøgningerne til fondsmidlerne og rammerne for ansøgningskriterier. I udvalget sidder 5 byrådspolitikere og 4 repræsentanter fra interesseorganisationer, herunder Ringsted Krisecenter.

Udvalget holdt sit første møde den 22. maj. Det var et godt og positivt møde med god dialog mellem deltagere. Det tegner til at blive et godt samarbejde og ikke mindst et spændende tiltag.

Ringsted Krisecenter er glade for at være med i projektet.