Din og min natur

Vores naturprojekt har fået navn, det blev til ”Din og min natur”.

Det løber af stablen første gang med en skovtur for kvinderne, anden gang med bål i haven, derefter vil der være naturaktiviteter hver tirsdag nogle gange i haven, andre gange på ture udenfor huset. De fleste aktiviteter vil være for både kvinder og børn og så vil nogle få være for kvinderne alene. Alle gange vil vi starte og slutte med at mødes i pavillonen med en lille mindfulnessøvelse, præsentation og evaluering af dagens naturaktivitet.

Din og min natur” er kommet godt fra start. Vi har nu afholdt 3 aktiviteter, skovtur, bål i haven og strandtur. Kvinderne bliver efter hver aktivitet bedt om at svare på en skala fra 1-5, hvordan aktiviteten har påvirket deres åndedræt, deres følelse af ro, afslappethed og glæde samt om de bedre kan overskue deres livssituation og har mere overskud. Kvinderne har hver eneste gang givet udtryk for at aktiviteten har påvirket dem positivt på alle punkter. Noget af det at være i naturen også sætter i gang hos kvinderne er positive minder fra barndommen om oplevelser i naturen. Vi, der er sted med kvinderne, frivillige og ansatte kan også mærke den positive effekt.

Vi glæder os til det videre forløb og til at udvikle på aktiviteterne.