Frivillig - en ekstra ressource

De frivillige medarbejdere yder et værdifuldt supplement til den professionelle hjælp til de voldsudsatte kvinder og børn, der bor på krisecentret.

Opgaverne er mange og kan være:

- praktisk hjælp

- hverdagshygge

- særlig støtte til beboere

- børnepasning

Hvordan bliver du frivillig?

Henvend dig til krisecentret og få en tid til informationsmøde.

Der vil blive lagt vægt på, at du har interesse i samt ressourcer til opgaven.

Alle frivillige får en grundig introduktion og bliver løbende vejledt.

Der tilbydes relevante temadage og kurser.