Fysisk vold

Fysisk vold er alle fysiske handlinger mod en anden person udført med
den hensigt at påvirke ved, at handlingerne gør ondt, skræmmer, skader
eller krænker. Det er handlinger som at holde fast i, ryste, skubbe,
klemme, bide, slå, sparke og vælte. Det kan også være handlinger, hvor
der bruges genstande som bælter, slagvåben, knive eller skydevåben. I
yderste konsekvens er det drab.