Havebesøg

Der er interesse for at besøge vores have. I begyndelsen af september havde vi besøg af nogle forskere fra Aalborg Universitet. Heriblandt Victoria Linn Lygum, som besøgte os, før vi fik haven. Hun var meget imponeret.

Se gerne denne artikel fra Rumsans

Vi har også haft besøg i haven af en projektgruppe, der vil hente inspiration til at etablere sansehave til et andet eller andre krisecentre.

Vi deltager også gerne selv i havesaloner. Se vores facebook gruppe.