Latent vold

Latent vold er vold, som udelukkende virker i kraft af sin mulighed. Når
der har været udøvet vold i en relation, skaber dette ofte en forventning
om eller angst for ny vold. Dette udgør grundlaget for den latente vold,
hvor muligheden for ny vold i sig selv styrer den anden persons handlinger.