LOKK generalforsamling

LOKK GENERALFORSAMLING OG LANDSSEMINAR

I weekenden 25.-26. marts holdt LOKK den årlige GF og Landsseminar.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden, og den sluttede allerede omkring kl. 14. LOKK har nu en fuldtallig bestyrelse, hvor vi er repræsenteret med Kirsten Hejnfelt og Maria Søndergaard. Curt Sørensen, som vi havde foreslået som eksternt medlem, blev også valgt ind.

Den fremtidge økonomi for LOKK er fortsat uafklaret, der måtte derfor fremsættes to budgetforslag for året, et, hvis der ikke kom støtte fra OAK-foundation og et, hvis der kom støtte. Det forventes afklaret her i løbet af april.

Om søndagen var der 2 fine plenumoplæg omkring tendenserne i frivilligt arbejde for tiden, inden vi gik i workshops.

Det var en fornøjelse at afholde vores workshop omkring frivilligt arbejde her i Ringsted Krisecenter. Der var stor ros til os fra deltagerne, der gav udtryk for at de havde fundet det meget
inspirerende og syntes de fik noget med sig hjem i forhold til egne tanker omkring deres frivillige arbejde.

Se pressemeddelelse fra generalforsamlingen.