LOKK’s generalforsamling og landsseminar

I weekenden den 30. og 31. marts holdt LOKK generalforsamling og landsseminar. På generalforsamlingen var der et forslag til ændring af LOKKs vedtægt, hvor medlemmerne ikke længere skulle være nonprofit-organisationer. Forslaget var udsendt for sent, hvad vi kunne bemærke samtidig med opfordring til debat om LOKKs værdier. Efterfølgende fik vi tak for igen at være så skarpe (Tak til Maria, vores formand herfor). Forslaget kunne så ikke komme til afstemning, men efter debat blev der holdt en vejledende afstemning, hvor medlemmerne helt klart sagde nej tak til denne ændring.
På Landsseminaret blev der holdt et oplæg om Familieretshuset, det nye system til behandling af sager om forældremyndighed osv. Det var spændende at høre Statsforvaltningen/ Familie-retshuset fortælle herom og det var heldigvis helt i tråd med det forslag som LOKK har til ny krise-centerfagligerklæring omkring børn til Familieretshuset.

Læs LOKK’s pressemeddelelse her