Materiel vold

Materiel vold er handlinger, som er rettet mod ting eller genstande, og
som man forsøger at påvirke den anden med, fordi disse handlinger
skræmmer eller krænker. Eksempler på dette er at klippe tøj i stykker, at kaste med og ødelægge ting eller at slå og sparke på døre, vægge, skabe eller andre ting.