Økonomisk vold

Økonomisk vold kan være, at bankkonti tømmes af anden person. Ikke at have rådighed over sit hævekort, at blive tvunget til, at gældsposter sættes i ens navn, men en anden har brugsret over det købte.

Økonomisk vold er en undergruppe af den psykiske vold.