Om centret

Ringsted Krisecenter er Danmarks første krisecenter, indviet den 8. marts 1978 af Kvindebevægelsen i Ringsted. Krisecentret har altid haft fokus på udvikling af støtte og hjælp til voldsudsatte kvinder og børn. Under omskiftelige driftsforhold og modgang har mottoet altid været "Vi lukker ikke, vi udvider!"

Ringsted Krisecenter er i dag en selvejende institution, der er godkendt som en erhvervsdrivende fond og driver et krisecenter efter SEL. § 109. Se vedtægter

Krisecentret har plads til 8 kvinder og deres børn.

Krisecentret drives i et samarbejde mellem ansatte og frivillige medarbejdere. Den faste stab varetager den professionelle og faglige del af tilbuddet og står for kontinuitet i hverdagen. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter supplerer med aktiviteter og støtte fra frivillige medarbejdere. Se mere om det frivillige arbejde og støttemulighederne på din støtte.

Socailtilsyn Øst er tilsynsmyndighed, se tilsynsrapporter.