Bestyrelsen

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ringsted Krisecenter pr. 1. oktober 2017:

Maria Søndergaard – formand for bestyrelsen – udpeget af valgkollegiet forår 2013.

Lisa Holmfjord – bestyrelsesmedlem – udpeget af Dansk Kvindesamfund.

Conny Spetzler Petersen – bestyrelsesmedlem – formand for Støtteforeningen forår 2016.

Randi Harpøth – bestyrelsesmedlem – udpeget af Støtteforeningen forår 2012.

Gitte Asmussen – bestyrelsesmedlem – udpeget af valgkollegiet forår 2013.

Gitte Larsen – bestyrelsesmedlem – udpeget af valgkollegiet forår 2015.

Lisbeth Jessen – bestyrelsesmedlem – udpeget af valgkollegiet efterår 2012.

 

Til at varetage den daglige ledelse er ansat:

Kirsten Hejnfelt – forstander