Personale

Ringsted Krisecenter har følgende faggrupper ansat:

1 forstander

3 kvinderådgivere

1 psykolog til kvinder

2 børnerådgivere

1 husassistent

1 sekretær

1 pedel

Ringsted Krisecenter lægger vægt på, at alle medarbejdere har en grundlæggende viden omkring vold og voldens skadevirkninger.

Kvinde- og Børnerådgivere har socialfaglig baggrund som socialpædagoger eller socialrådgivere, og de har sammen med psykologen stor erfaring og ekspertise i at afhjælpe skadevirkningerne af at have levet med vold og i at støtte til et fremtidigt liv uden vold.

Vi har en fast aftale med en ekstern børnepsykolog, der kommer til børnene i vores hus en gang ugentlig.

Udover det faste personale har Ringsted Krisecenter løbende socialrådgiver-studerende i praktik. Der er åbenhed overfor at modtage medarbejdere i forskellige former for virksomhedspraktikker.

Ringsted Krisecenter har desuden ca. 20 frivillige medarbejdere, der udgør et værdifuldt supplement til den professionelle indsats.