Værdigrundlag

På Ringsted Krisecenter tager vi imod voldsudsatte kvinder og deres børn og giver midlertidig beskyttelse, rådgivning og behandling.

Vi vil forebygge og bekæmpe vold mod kvinder og børn, vi vil mindske voldens skadevirkninger og arbejder målrettet på at dele den viden om vold, som vores arbejde bygger på.

 

I vores daglige arbejde på krisecentret har vi fokus på fem værdier:

 

Viden om vold

Vi prioriterer at have høj faglighed og specialiseret viden om vold.

Vi bruger og formidler denne viden aktivt i forhold til kvinder, børn og faglige samarbejdspartnere.

Vi ser viden om og indsigt i vold som et nødvendigt afsæt til et liv fri for vold.

Vi søger i alle sammenhænge at bryde tabuet om vold.

 

Respekt

Vi respekterer, at hver kvinde og hvert barn er unikt.

Vi er bevidste om at tydeliggøre og respektere grænser. Vi støtter i at genopdage og holde grænser, der er nedbrudt efter liv med vold.

Alle medarbejdere respekterer og anerkender gensidigt hinandens roller og bidrag i krisecentret.

 

Ressourcer

Vi ser kvinden som sin egen vigtigste ressource.

Vi støtter hende til at få øje på egne ressourcer og opbygge nye kompetencer for derved at genvinde styrke.

Vi ser mangfoldighed og samarbejde mellem frivillige og ansatte som en særlig ressource.

 

Fællesskab

Vi skaber rammer for et fællesskab for kvinder og børn, som giver mulighed for at bryde isolation.

Som en del af helingsprocessen giver vi mulighed for at dele erfaringer om voldens mekanismer og skadevirkninger.

Vi vægter traditioner og aktiviteter, der styrker fællesskabet.

Vi involverer os i både nationale og globale sammenhænge om den fælles sag.

 

Fokus på børn

Vi har særligt øje for og viden om, hvad vold gør ved børn.

Vi tilbyder særlige aktiviteter, der heler og afhjælper skadevirkninger samt forebygger problemer med vold i fremtiden.

Specialiserede medarbejdere står i spidsen for indsatsen med børn.

Vi prioriterer, at der plads til leg og udfoldelse både inde og ude.