Om vold

Vold i nære relationer kan antage mange former, og som voldsudsat kan man komme i tvivl, om man er udsat for vold, netop fordi volden flytter ens grænser.

Der er utallige former for vold, og er du i tvivl kan du ringe til krisecentret og få en samtale eller rådgivning om dine oplevelser.

Volden kan være fysisk, men den kan også være psykisk, materiel, økonomisk eller seksuel.

I Ringsted Krisecenter arbejder vi ud fra en forståelse af vold, som norske Per Isdal er ophavsmand til. Vi ser vold som handlinger, der foregår mellem mennesker, handlingens essens er magt og det er altid voldsudøver, der har ansvaret for den udøvede vold.

Vold defineres således:

Vold er enhver magtmisbrugende handling rettet mod en anden person, som gennem at denne handling skader, smerter eller krænker, får personen til at gøre noget mod sin vilje eller at holde op med at gøre noget, personen vil.

Per Isdal, 2000

Vold bliver her set som en funktionel handling. Handlingen har et mål, og målet er at påvirke andre personer.