Former for vold

Fysisk vold kan være:

At blive slået, revet, skubbet, bidt, sparket

At blive forsøgt kvalt

At blive skadet med kniv eller andet våben

Psykisk vold kan være:

At blive truet, f. eks. med vold, mord eller selvmord

At blive ydmyget, kaldt øgenavne, nedgjort

At blive isoleret, overvåget eller forfulgt

Materiel vold kan være:

At få ødelagt sine ting - møbler eller tøj

Hærværk

Økonomisk vold kan være:

At få frataget sine penge

At blive tvunget til at underskrive gældsbeviser

Seksuel vold kan være:

At blive tvunget til sex

At blive mishandlet seksuelt

At blive beskyldt for at være utro