Vold virker og vold skader

Vold virker

Det er ofte uforståeligt, at der kan gribes til vold i et parforhold, der er startet med forelskelse og kærlighed. Men en af årsagerne kan være, at vold er meget hurtigt og effektivt. Der udløses ophobet energi og frustration hos den, der udøver volden, og den der udsættes tvinges til underkastelse. Volden virker og holder længe, fordi den i sig selv udgør en trussel om, at det kan ske igen.

Vold skader

Det er klart, at volden kan give akutte fysiske skader, mindre eller mere alvorlige alt efter voldens karakter, og det kan blive nødvendigt med læge og behandling. Men volden skader også på andre måder. Voldens langtidsskader kan være:

Forringet selvværd.

Stressrelaterede helbredsproblemer.

PTSD.

Depression.

Hertil kommer, at det kan blive svært at passe et arbejde eller en uddannelse. Dette kan yderligere medføre økonomiske problemer.

Volden vil påvirke forældreskabet og have konsekvenser for børn, der vokser op i et hjem med vold.