Psykisk vold

Psykisk vold er de handlinger rettet mod et andet menneske, som ikke
er direkte fysiske. Hensigten er at påvirke ved at skabe psykisk smerte
og skade. Psykisk vold indbefatter direkte og indirekte trusler (”Hvis du
ikke gør, som jeg siger, vil jeg påføre dig smerte”, ”Hvis du går fra mig,
tager jeg livet af dig (eller af mig selv)”). Det indbefatter også nedværdigende
og ydmygende adfærd (det mest normale er verbale krænkelser:
”Din forbandede luder”), kontrol og isolation. Noget af den psykiske
vold kan kaldes for emotionel vold (ikke tale til, ikke høre på, ikke holde
aftaler, negligering, ikke tager sig af den anden, når hun er syg eller har
brug for støtte). Økonomisk vold er en undergruppe af den psykiske
vold.