Seksuel vold

Seksuel vold er vold, hvor man prøver at påvirke partneren til seksuelle
handlinger ved at påføre smerte eller skade, skræmme eller krænke. Det er
handlinger, hvor seksualitet bruges til at krænke eller påvirke partneren.
Det indbefatter også seksuelle handlinger, hvor partneren er bange for, hvad der sker, hvis hun siger nej. Det indbefatter alle former for seksuel tvang, fysiske voldtægter og seksuel tortur.