Sig det til nogen

Projekt ”Sig det til nogen” er kommet rigtigt godt fra start.

I løbet af den første måned har Pia allerede haft 10 kvinder i ambulant rådgivning. Også på Danner og i Randers har der været mange henvendelser, og det før der er kommet foldere og holdt orienteringsmøder med relevante partnere. Det sidste nye er at projektet også får tilført midler fra satspuljen, 5 millioner over 3 år, så der nu bliver plads til udvidelse.

Se Dagbladet

Sig det til nogen – hjemmeside

sn.dk