Stalking

Stalking er en form for psykisk vold, som flere kvinder og mænd er udsat for i dag.

Hvis man bliver stalket, vil man gentagende gange blive udsat for hændelser, som krænker eller forstyrrer livet. Det kan blandt andet være:

 

Du bliver forfulgt, overvåget eller modtager utallige sms'er og opkald.

Du oplever chikane, hærværk og rygtespredning.

 

Hændelserne kan virke harmløse, når man tænker på dem enkeltvis. Det er derfor den konstante gentagelse, som kan give en stor grad af frygt og utryghed.

Man kan opleve, at stalkingforløb strækker sig over kortere perioder på et par uger til at vare flere år.